Вторник, 23.01.2018, 13:45

Freelib - Бесплатная электронная библиотека

Логин:
Пароль:

Меню сайта

Скачать бесплатно
Статистика

Онлайн всего: 4
Гостей: 4
Пользователей: 0
Яндекс цитирования
Главная » 2009 » Октябрь » 22 » МОДУЛЬ 2. ЛІТЕРАТУРА ХІІІ-ХУІ СТОЛІТЬ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ. Лекція 7-8 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: ДЖЕРЕЛА, СИСТЕМА ЖАНРІВ
23:15
МОДУЛЬ 2. ЛІТЕРАТУРА ХІІІ-ХУІ СТОЛІТЬ ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ. Лекція 7-8 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: ДЖЕРЕЛА, СИСТЕМА ЖАНРІВ
План
1.   Проблеми дослідження літератури пізнього Середньовіччя.
2.   Історія    дослідження    української    літератури    пізнього Середньовіччя.
3.   Оригінальна   та   перекладна   література   цього   періоду: жанри, твори.
4.   Покутницькі    та    есхатологічні    мотиви    в    українській літературі пізнього Середньовіччя.
4.1.   Серапіон Володимирський як знакова постать своєї доби.
4.2.   Ораторсько-учительна проза кінця XIII - першої половини ХІУст.:    Київські    митрополити    Кирило    II,    Максим,    св.Петро (Ратенський).
4.3.   Покутницькі мотиви: особливості функціонування.
4.4.  Двовір'я в українській словесності: відгомони хтонічного
культу.
4.5.   Страх перед кінцем світу та відображення його у творах
цього періоду.
Ключові слова: покутництво, есхатологія, єресь, двовір'я, апокриф, легенда, хтонічний культ, агіографія, передвідродження, богомильство, Ісихазм.
Питання на лекції:
-  Пригадайте,  коли  відбулася  перша  хвиля  південнослов'янського
впливу?
- Які причини посилення уваги до есхатології в цей період?
- Якими творами представлена агіографічна проза другої половини
XIII ст.?
- Що таке українське народне християнство?
Основна література
1.   Александров   О.   Старокиївська   агіографічна   проза  XI  -першої третини XIII ст. - Одеса: Астропринт, 1999.
2.   Крекотень В., Наливайко Д.С.  Від давнини до середини ХУПІст. // Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті. - К.: Наукова думка, 1987. - Т. 1.
3.   Лихачев Д.С. Исследования по древнерусской литературе. Сб. ст. / Отв. ред. О.В. Творогов. -Ленинград: Наука, 1986. -405 с.
4.   Лихачев Д.С. Русское Предвозрождение в истории мировои культури  //  Историко-филологические исследования:  Сб.  статей памяти акад. Н.И. Конрада. - М.: Наука, 1974. - С. 20-21.
5.   Пелешенко   Ю.В.   Українськакультура   XV   ст.   і   другий південнослов'янський    вплив    //    Писемність    Київської    Русі    і становлення української літератури. - К.: Наукова думка, 1988. -
С. 138-166..
6.   Пелешенко Ю. "Плач Богородиці" в українській літературі // Медієвістика. -Одеса: Астропринт, 1998. - Вип. І. - С. 30-40.
7.   Пелешенко     Ю.     "Епістолія     небесна"     в     українській словесності // Європейське Відродження та українська література ХІУ-ХУШ ст. - К.: Наукова думка, 1993. - С. 160-174.
8.   Пелешенко     Ю.      Київський     митрополит     св.     Петро (Ратенський) як письменник // Київська старовина. - 2001. - №5. -
С. 90-95.
9.   Пелешенко Ю. "Плач землі" в Івана Вишенського та його джерела  //  Медієвістика. - Одеса: Астропринт, 2000. - Вип. 2. -С. 33-42.
10. Пелешенко    Ю.     Богомильські    мотиви    в    українській словесності    пізнього   середньовіччя:    апокрифи   і   легенди   про гріхопадіння  //  Слов'янський збірник. — Одеса, 2000. - Вип. 7. -С. 178-183.
11. Пелешенко     Ю.     Двовір'я     в     проповідях     Серапіона Володимирського та українська міфологічна традиція // Історико-літературний журнал. - 2002. - №8. - С. 61-71.
12. Пелешенко Ю. Ісихазм і богомильство: подібність елементів світогляду (на матеріалі української та болгарської літератур)  // Історико-літературний журнал. - 2002. - №7. - С. 170-176.
13. Пелешенко   Ю.   Київський   митрополит   Ісидор   і   доля Флорентійської унії в Україні // Київська старовина. - 2000. - №2. -С. 135-142.
14. Пелешенко Ю. Послання митрополита Фотія і боротьба за Київську митрополичу кафедру у десятих роках XV ст. / / Актуальні проблеми сучасної філології. - Рівне, 1994. - Т. 1. - С. 3-16.
15. Пелешенко Ю. Тема кінця світу в українському письменстві пізнього Середньовіччя // Верховина. Збірник наукових праць на поіпану професора Олекси Мшпанича з нагоди його 70-річчя. -Дрогобич: Коло, 2003. - С. 238-250.
16. Пелешенко       Ю.       Українська       література       пізнього Середньовіччя (деякі аспекти дослідження) // Слово і час. - 2001. -№4. - С. 39-43.
17. Пелешенко Ю. Українське Передвідродження. Основні риси //IV Міжнародний конгрес україністів. (Одеса, 26-29 серпня 1999р.). Літературознавство. - К.: Обереги, 2000. - Кн. І. - С. 33-39.
18. Пелешенко   Ю.В.   Апокрифи  та  легенди   богомильського походження   в   українській   словесностіг   здобутки   і   перспективи дослідження // Біблія і культура. - Чернівці: Рута, 2000. - Вип. І. - С.
45.
19. Пелешенко   Ю.В.    Розвиток   української   ораторської   та агіографічної прози кінця XIV - початку XVI ст. - К.: Наукова думка, 1990. -144 с.
20. Пелешенко        Ю.В.Українська        література        пізнього Середньовіччя   (друга   половина   XIП-XV   ст.):   Джерела.   Система жанрів.  Духовні  інтенції.  - К.:  Поліграфічний  центр  "Фоліант", 2 '04. - 423 с.

Додаткова література
1.   Пєлешенко Ю. Есхатологічні мотиви і тема кари Божої в українській літературі пізнього Середньовіччя (середина XIII-XV ст.) // III Міжнародний конгрес україністів. (Харків, 26-29 серпня 1996р.). Літературознавство. - К.: Обереги, 1996. - С. 285-293.
2.   Пелешенко Ю. Коментарі чи безпідставні закиди? / / Слово
і час. -1997. - №4. - С. 34-40.
3.   Пелешенко   Ю.   Література   "ожидовілих"   та   її   місце   в українській    духовній    культурі    другої    половини    XV    ст.    // Медієвістика Одеса: Астропринт, 2002. - Вип. 3. - С. 89-108.
4.   Пелешенко Ю. Місце літератури "ожидовілих" в дискурсі української духовної культури пізнього Середньовіччя // Слово і
час. - 2004. - № 8. - С. 39-47.
5.   Пелешенко   Ю.В.   Духовний   і   політичний   Ісихазм   // Український світ. - 1992. - №3-6. - С. 22-23.
6.   Франко І.  Данте Аліг'єрі.  Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії.  // Франко І. Зібрання творів: У 50-ти т. - К.: Наукова думка, 1978. -Т. 12. - С. 36.

Просмотров: 1108 | Загрузок:
Категория: Ольга Новик - ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (ДАВНЬОЇ) | Добавил: freelib | Дата добавления: 21.10.2009, 23:15 | Рейтинг: 0.0/0


Поиск
WMmail.ru - сервис почтовых рассылок WMRFast - лучшее место для заработка